Tidsskriftet

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (NTM) er et vitenskapelig tidsskrift, som publiserer forskningsartikler innenfor det missiologiske fagområdet. Tidsskriftet inneholder også mange bokanmeldelser.

Da Egede Instituttet ble grunnlagt i 1946, var en av de første oppgavene for Instituttet å gi ut et norsk misjonsvitenskaplig tidsskrift. I 1947 kom det første nummeret av Norsk Tidsskrift for Misjon. Navnet ble senere endret til Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap. Siden det første nummeret kom ut, har det kommet med fire numre hvert år. Opprinnelig ble tidsskriftet gitt ut av Egede Instituttet, siden av Universitetsforlaget. Nå er det MF vitenskapelig høyskole som står for produksjonen.

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap er i dag et digitalt tidsskrift som er tilgjengelig gratis for alle. Artikler gjøres offentlig tilgjengelige med en såkaldt Creative Commons lisens CC BY-ND på tidsskriftets hjemmeside. Dette innebærer at alle står fritt til å gjenbruke artikkelen under forutsetning av at opphavspersonen blir navngitt.