Informasjon for forfattere

Ønsker du å sende inn bidrag til dette tidsskriftet? I så fall bør du sette deg inn i retningslinjene manuskripter – see Forfatterinstruksen. Tidsskriftet praktiserer en fagfellebedømmelsesordning. Alle forskningsartikler blir vurdert av én eller flere eksterne fagfeller før de eventuelt antas. Manuskripter som ønskes antatt må sendes i wordformat til ntm@mf.no (eller innleveres via denne hjemmeside).