Redaksjon

Redaktører

Professor Jeppe Bach Nikolajsen, MF vitenskapelig høyskole
Professor Kari Storstein Haug, VID vitenskapelige høgskole

Anmeldelsesredaktør

Jason van Haselen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 

Redaksjonsråd

Professor Sverre Bøe, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Professor Marion Grau, MF vitenskapelig høyskole
Dosent Lars Råmunddal, Ansgar Høyskole
Professor Ellen Vea Rosnes, VID vitenskapelige høgskole
Førsteamanuensis Rolf Inge Larsen, Norges Arktiske Universitet
Professor Karina Hestad Skeie, HVL Høgskolen på Vestlandet
Professor Vebjørn Horsfjord, Høgskolen i Innlandet
Seniorrådgiver Beate Fagerli, World Council of Churches
Professor Mika Vähäkangas, Åbo Akademi
Lektor Jakob Egeris Thorsen, Aarhus Universitet