Redaksjon

Redaktører

Førsteamanuensis Jeppe Bach Nikolajsen, MF vitenskapelig høyskole
Professor Kari Storstein Haug, VID vitenskapelige høgskole
Generalsekretær Hans-Aage Gravaas, Den norske kirke

Anmeldelsesredaktør

Jason van Haselen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Redaksjonsråd

Professor Sverre Bøe, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Professor Marion Grau, MF vitenskapelig høyskole
Dosent Lars Råmunddal, Ansgar Høyskole
Førsteamanuensis Asle Jøssang, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Førsteamanuensis Ellen Vea Rosnes, VID vitenskapelige høgskole
Førsteamanuensis Rolf Inge Larsen, Norges Arktiske Universitet
Førsteamanuensis Karina Hestad Skeie, HVL Høgskolen på Vestlandet
Førsteamanuensis Vebjørn Horsfjord, Høgskolen i Innlandet
Seniorrådgiver Beate Fagerli, World Council of Churches
Professor Mika Vähäkangas, Åbo Akademi
Lektor Jakob Egeris Thorsen, Aarhus Universitet