Hans Nielsen Hauge og mystikken

– ut fra hans autobiografiske tekster

Forfattere

  • Bernt Torvild Oftestad

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v75i1-2.5420

Sammendrag

Hans Nielsen Hauges kristendomssyn ble formet av den dansknorske statspietismen og av den mystiske tradisjon. Det mystiske draget kom særlig klart til uttrykk i hans autobiografiske tekster. Hauge og haugianerne forble lojale til statskirken, men brøt også med den kirkelig lovgivning (konventikkelplakaten). Bevegelsen ble en vekkelse innen statskirkens rammer, og slik ble også dens mystikk kirkeliggjort som inderlig vekkelsesfromhet.

Nedlastinger

Publisert

2021-04-05