Livet i Døden

En lesning av Hans Nielsen Hauges bok fra 1818

Forfattere

  • Arne Bugge Amundsen

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v75i1-2.5421

Sammendrag

I sin lille, men mye leste bok fra 1818, Livet i Døden, fremla Hans Nielsen Hauge beskrivelser av dødsleiene til femten av sine tilhengere. Han benyttet brev og opplysninger fra tilstedeværende som kilder for å beskrive hvordan de døende på ulike måter viste følelser og uttrykte sin tro. De døende fremstår både som individer og som eksempler for andre troende. Hauge forholder seg tydelig til den herrnhutiske «Lebenslauf»-litteraturen, men også til den lutherske likprekengenren. Boken var del av en økende interesse for religionens psykologiske sider, den bandt haugianerne sammen i et større, forestilt fellesskap av døde og levende, og den skapte litterære monumenter over enkle troende mennesker.

Nedlastinger

Publisert

2021-04-05