«synge yndelig i vore Hierter for Herren»

Sangens betydning for Hans Nielsen Hauge og i haugebevegelsen

Forfattere

  • Ingrid Gjertsen

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v75i1-2.5422

Sammendrag

Med Hans Nielsen Hauge kom en folkelig vekkelsesbevegelse som vårt land aldri tidligere hadde opplevd maken til. Denne artikkelen ønsker å vise hvor viktig sangen var for Hauge og Haugebevegelsen. Hauges salmebok undersøkes spesielt med tanke på bruken av Hans Adolph Brorson som kilde, og Hauges betydning for spredning av Brorsons samer i Norge drøftes. Videre tas opp Hauges syn på sang og sangens praksis og funksjon hos Hauge og i Haugebevegelsen. Konklusjonen er at Hauge og hans bevegelse bidro sterkt til spredning og bruk av Brorson-salmene i Norge. De ble sunget til folks egne melodier og musikalske idealer. Gjennom Brorson og pietismens forløper Johann Arndt videreførte Hauge felleskirkelig mystikk i lekfolkets sangutøving. Den har igjen fått betydning for sanguttrykk og sangens funksjon. Den økende sangvirksomhet !kk stor innvirkning ikke bare i Hauges samtid, men også i ettertid og helt til våre dager.

Nedlastinger

Publisert

2021-04-05