Haugianere i Amerika

Forfattere

  • Vidar L. Haanes

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v75i1-2.5429

Sammendrag

I denne artikkelen skal vi drøfte beveggrunner til at haugianere deltok i den første organiserte utvandringen til Amerika i 1825, de såkalte «push- and pull-factors». Haugianerne representerte den tidlige vekkelseskristendom, med det personlige, religiøse valget og ansvaret for eget liv og egen fremtid, både her og hist. De sosiale relasjonene ble løftet ut av det tradisjonelle, stedfaste standssamfunnet, og ble reorganisert og knyttet til vennesamfunnet. Haugianernes trening i sosial mobilitet er en viktig forutsetning for utvandring. Haugianismens utvikling i de norske settlementene følges fra de haugianske predikantenes glansperiode, til den gradvise institusjonalisering fra slutten av 1840-årene. Lekmannen Hans Nielsen Hauge fikk i Amerika både kirkesamfunn og høyskoler som bar hans navn. Haugianske kirkesamfunn ble gradvis mer marginalisert frem mot århundreskiftet. Hans Nielsen Hauge beholdt likevel en sentral plass i norsk-amerikanernes bevissthet.

Nedlastinger

Publisert

2021-04-05