Ivoriansk kosmologi og det okkulte

Kristen holistisk antropologi som alternativ fortolkningsramme

Forfattere

  • Fredrik Berge

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v76i1.5491

Sammendrag

Forestillinger og anklager om trolldom/ hekseri er et stort samfunnsproblem som mange av kirkene i Elfenbenskysten kjemper mot ved hjelp av «power encounters». Dette impliserer at på samme tid som kirkene kjemper mot fenomenet, er de også med på å underbygge og videreføre disse forestillingene, ettersom de bekrefter den tradisjonelle kosmologien som disse forestillingene bygger på. Jeg ønsker å utforske en alternativ innfallsvinkel til problemet. Jeg argumenterer for, på bakgrunn av mahoufolkets forståelse av gbaaya (trolldom), at et bærende element i den tradisjonelle ivorianske antropologien er dualistisk. Dernest argumenterer jeg for at denne forståelsen videreføres i kirken, underbygget av en teologisk dualisme. Deretter tar jeg utgangspunkt i en kristen holistisk antropologi som alternativ til den tradisjonelle antropologien, og viser hvordan den kan gi en alternativ fortolkningsramme for kirken dersom den ønsker det. På den måten viser jeg at det !nnes teologiske ressurser til å dekonstruere og rekonfigurere det tradisjonelle menneskesynet og at kirken kan presentere alternative fortolkningskategorier til trolldomskosmologien. Slik håper jeg å bidra til forståelse av ivoriansk trolldomsdiskurs, og en mye tiltrengt kryss-kulturell teologisk debatt.

Nedlastinger

Publisert

2022-07-01