Laamɗo som alternativ gudsbetegnelse til Allah i bibeloversettelsen til Mali-fulani

Forfattere

  • Anne Lise Matre
  • Knut Holter

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v76i2.5518

Sammendrag

Med et eksempel hentet fra oversettelsen av Det nye testamente til Malifulani (publisert i 2005), drøfter artikkelen spørsmålet om valg av gudsbetegnelse. Fulaniene er i all hovedsak muslimer og i de !este tilfeller der Bibelen oversettes inn mot muslimskdominerte sammenhenger, velger oversetterne den arabiske gudsbetegnelsen Allah. Oversetterteamet som fra 1980-tallet og fremover oversatte Det nye testamentet til Mali-fulani og som nå arbeider videre med oversettelse av Det gamle testamentet, har imidlertid valgt en annen løsning, den før-islamske gudsbetegnelsen Laamɗo som betyr «han som regjerer». Dette er en betegnelse som også brukes innenfor islam, da som et av Allahs mange navn. Erfaringene når det gjelder Det nye testamentet er at brukerne identifiserer Allah og Laamɗo. Etter hvert som en ferdigstillelse av Det gamle testamentet nærmer seg og en hel Bibel skal settes sammen, kommer spørsmålet om valg av gudsbetegnelse opp igjen, og oversetterteamet setter det derfor nå på dagsorden. I favør av å velge Allah som gudsbetegnelse drøftes det at det dreier seg om en kristen, før-islamsk gudsbetegnelse og at det vil lette samarbeidet mellom Malifulani kristne og kristne fra andre sammenhenger som også benytter gudsbetegnelsen Allah. I favør av å velge Laamɗo drøftes verdien av en gudsbetegnelse på morsmålet og muligheten for tydeligere avstand til islamsk teologi.

Nedlastinger

Publisert

2022-12-01