Tidsskriftet

Velkommen til nettsiden for Tidsskrift for praktisk teologi.

MÅLSETTING OG FORMAT
TPT er et vitenskapelig tidsskrift som bidrar med ny kunnskap innenfor hele det praktisk-teologiske feltet. Tidsskriftet er til både for forskningsmiljøer og høyere utdanning, og for profesjonsutøvere og ledere i kirke og samfunn. 

TPT publiserer først og fremst fagfellevurderte artikler (dobbel blind). Fagfelleprosessen gjøres av to fagfeller med ekspertise innenfor temafeltet. 

TPT publiserer også kortere artikler, revyartikler og bokanmeldelser. Vi tar imot artikler på de skandinaviske språkene og på engelsk. 

ABONNEMENT/OPEN ACCESS 

TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober.

Papirutgaven av TPT er tilgjengelig som abonnement, mf.no/tpt. 

Enkeltartikler er tilgjengelige som digitale filer (pdf), "open access", CC BY-NC 4.0, Diamond.

TPT er registrert på nivå 1 (NSD Senter for forskningsdata).

ISSN-1893-4773.