Tidsskriftet

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) er et vitenskapelig tidsskrift registrert på nivå 1 (Senter for forskningsgata). Vi publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober.