Kontakt

MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144 Majorstuen
0302 Oslo

Kontaktperson

Tidsskrift for praktisk teologi

Teknisk kontaktperson

Åsmund Aksnes
Telefon 22590542