Kontakt

MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144 Majorstuen
0302 Oslo

Kontaktperson

Tidsskrift for praktisk teologi

Teknisk kontaktperson

Fredrik Saxegaard
Telefon +4795081727