Redaksjon

Redaktør
Fredrik Saxegaard. førsteamanuensis i praktisk teologi, MF Vitenskapelig høyskole. Koordinator for Research School for Religion, Values and Society (RVS).

Redaksjon
Anne Austad, førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole. 
Tone Stangeland Kaufman, professor i praktisk teologi, MF. 
Carl Petter Opsahl, førsteamanuensis i praktisk teologi, MF. Inge Westly, universitetslektor og EVU-leder, MF. Koordinator for MF KOM.

Redaksjonsråd/Board of Consulting Editors
Hans Austnaberg (VID Stavanger)
Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir (Den evangelisk-lutherske kirke, Island)
Anne-Louise Eriksson (Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut, Uppsala)
Kirsten Donskov Felter (Folkekirkens Uddannings- og Videncenter, Aarhus)
Caroline Gustavsson (Stocholms Universitet)
Harald Hauge (Den norske kirke, Røros)
Bjarte Leer-Helgesen (Kirkens bymisjon, Kristiansand),
Jonas Idestöm (Enskilda högskolan, Stockholm),
Marlene Ringgaard Lorensen (Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet)
Karin Nelson (Norges Musikkhøgskole, Oslo)
Bård Eirik Hallesby Norheim (NLA Høgskolen)
Kristin Moen Saxegaard (Den norske kirke, Ringerike)
Ulla Schmidt (Aarhus Universitet)
Hans Stifoss-Hanssen (VID, Oslo)
Bernice Sundkvist (Åbo Akademi, Åbo)
Merete Thomassen (Det teologiske fakultet, Oslo)
Gunnfrid Ljones Øierud (Universitetet i Sørøst-Norge)