Redaksjon

Fredrik Saxegaard. førsteamanuensis/senior lecturer (editor); Solveig Spilling Bakkevig, sokneprest/parish priest; Lars Johan Danbolt, professor; Tone Stangeland Kaufman, professor; Carl Petter Opsahl, senior lecturer; Ingeborg Sommer, sokneprest/parish priest; Inge Westly, lecturer; Åsmund Aksnes, secretary