Menighetens soundtrack

Hvilke verdier ligger til grunn for norske menigheters valg av gudstjenestemusikk?

Forfattere

  • Anne Haugland Balsnes
  • Hallvard Olavson Mosdøl

DOI:

https://doi.org/10.48626/tpt.v33i1.5187

Sammendrag

Med utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse gjennomført i 16 menigheter i Den norske kirke,analyserer artikkelen hvilke verdier som ligger til grunn for valg av lokal gudstjenestemusikk. Mate-rialet drøftes i lys av musikksosiologiske perspektiver, og forfatterne reflekterer over hvilke liturgis-ke grunnholdninger som kommer til syne i empirien. I analysen fremtrer to liturgiske grunntyper,annerledeskirken og relevanskirken. Artikkelen stiller spørsmål om det er i ferd med å vokse framen tredje type, pilegrimskirken. Denne kan forstås som en liturgisk grunnholdning som vokserfram i forlengelsen av de to øvrige typene.

Nedlastinger

Publisert

2020-09-18

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler