”Et våkent øye”

Cathinka Guldberg – en diakonal leder med et moralsk og relasjonelt perspektiv

Forfattere

  • Gry Espedal

DOI:

https://doi.org/10.48626/tpt.v33i1.5191

Sammendrag

Nærmere 150 år etter etableringen av den diakonale stiftelsen Diakonissehuset og andre tilliggendeinstitusjoner trekkes fortsatt grunnleggeren Cathinka Guldberg frem som inspirator for praksisensom utøves på institusjonen. Cathinka Guldberg la i kraft av sin stilling som forstanderinne grunn-lag for utøvelse av sykepleie og diakoni. Flere har beskrevet Cathinka Guldberg som både karis -matisk og tilbakeholden, men få har analysert hennes lederstil. I denne artikkelen blir det sett påhvordan Norges første kvinnelige diakonale leder, Cathinka Guldberg, utøvde ledelse. Teorier omautentisk ledelse er brukt som rammeverk. Analysen viser at det særlig er innenfor det å ha et inter-naliserte moralsk perspektiv og en relasjonell åpenhet at Cathinka Guldberg hadde fremtredendeegenskaper i forhold til utøvelse av ledergjerningen.

Nedlastinger

Publisert

2020-09-18

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler