Den fantastiske jobben som ikke frister

Kirkeaktive ungdommers ambivalente forhold til kirkelige profesjoner

Forfattere

  • Fredrik Saxegaard

Sammendrag

Artikkelen undersøker om ungdom som er engasjerte i kirkelige praksiser, vurderer å utdanne segtil profesjoner som arbeider i disse praksisene. Artikkelen anlegger et praksisteoretisk perspektiv og relaterer til en bred vifte av tidligere forskning på utdannings- og yrkesvalg generelt, og rekruttering til kirkelige profesjoner spesielt. Artikkelen finner at ungdom i liten grad vurderer kirkelig relatert utdanning og yrke. Analysen følger to spor: Det ene ser på hvordan ungdommene beveger seg mellom praksiser, og finner at kirkelig aktivitet i en slik forhandling fremstår som marginalisert og stigmatisert. Det andre viser at ungdommene verdsetter de ansattes relasjonskompetanse, men ikke har tillit til den teoretiske profesjonskunnskapen de representerer.

Nedlastinger

Publisert

2019-06-15

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler