Noregs første blinde prest som utfordring til kyrkjeleg mangfaldsrekruttering

Forfattere

  • Magne Bjørndal

DOI:

https://doi.org/10.48626/tpt.v40i2.5547

Sammendrag

Artikkelen presenterer den første blinde presten i Den norske kirke, Erik Bråtveit (1896—1972). Med dette utgangspunktet diskuterer artikkelen skepsisen Bråtveit ble møtt med, og nødvendigheten av en sosial mer enn medisinsk tilnærming til funksjonshemminger. Dette gjelder ikke minst ifm rekruttering til kirkelige profesjoner, og forvaltningen av skikkethetsforskriften. 

Nedlastinger

Publisert

2023-11-19