Vol 28 Nr. 1 (2011): Halvårsskrift for Praktisk Teologi