«at ikke elske Verden og dens Forfængelighed»

Hans Nielsen Hauges forståelse og formidling av «verden» i de tidlige skrifter

Forfattere

  • Joar Haga

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v75i1-2.5419

Sammendrag

Artikkelen undersøker hvordan Hans Nielsen Hauge forstod begrepet «verden» i de tidligste skriftene. Jeg anvender noen innsikter fra den tyske historikeren Reinhart Koselleck og hans begrepshistoriske teori, hvor han holder sammen idehistorie og sosialhistorie. Hauges forståelse av verden blir forstått i forlengelsen av den nye fromhet, slik den kom til uttrykk gjennom arbeidene til Johann Arndt, Philipp J. Spener og Erik Pontoppidan. Et sentralt spørsmål er hvordan Hauge kvalifiserte verden som syndig, samt hvordan dette var å forstå i lys av hans skarpe sondring mellom ånd og kjød.

Nedlastinger

Publisert

2021-04-05