Hans Nielsen Hauges etikk mellom tradisjon og nytolkning

Forfattere

  • Oddvar Johan Jensen

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v75i1-2.5427

Sammendrag

Litteraturen om Hans Nielsen Hauge (1771–1824) spenner fra det hagiografiske til omfattende forskningsbidrag. I dette materialet er det både en viss sammenheng og betydelig sprik. Med vår tids fokus på gründeren har arbeidet med Hauges etikk har særlig vakt interesse. I den sammenhengen er det påfallende hvor liten interesse som har vært knyttet til betydningen av De ti bud slik vi kjenner budene i den aktuelle katekismetradisjonen Hauge var oppvokst i. I Hauges skrifter og brever finnes denne tradisjonen over alt, både eksplisitt og som det selvsagte som man ikke trengte nevne. For forskersamfunnet er det avgjørende at man klarer å holde fra hverandre Hans Nielsen Hauge som barn av sin tid, hans eget historiske bidrag og de mange Hauge-bilder som senere har sett dagens lys. I denne artikkelen settes budene i fokus, forstått som en historisk forutsetning og en integrert del av Hauges kristendom.

Nedlastinger

Publisert

2021-04-05