«Å drive misjon kan jo være så mangt»

Om unge kristnes forståelse av misjon

Forfattere

  • Solveig Omland

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.48626/ntm.v75i4.5466

Sammendrag

Denne studien undersøker unge, norske kristnes forståelse av misjon, misjons oppdraget, og misjonens forankring. Undersøkelser viser at for denne generasjonen kristne er misjon viktig. Artikkelen utforsker unge kristnes misjonsforståelse og 28 unge kristne, som har vært i et land i sør og arbeidet som frivillige i en kristen organisa sjon, er intervjuet. Studien viser at gruppen er tradisjonsbærere og forstår misjon som «ord og handling». Artikkelens bidrag er større innsikt i hvordan de faktisk forstår «ord og handling» og en analyse av hvordan samtidens religiøse sosialisering preger deres forståelse. Funnene viser at intervjupersonene mener at å vise kjærlighet og å ha relasjoner er viktig i misjon, at misjon skjer over alt og de opplever seg selv som misjonærer.

Nedlastinger

Publisert

2021-12-18