Fem majoritetskirkers avklaringer om forholdet til jødedom

Forfattere

  • Hans Morten Haugen

Sammendrag

Dokumenter og vedtak fra fem kirker gjennomgås, som en hjelp til det arbeidet med å avklare forholdet til jødedom og jøder som et utvalg under Bispemøtet og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke skal gjøre fram til 2023. Fire av kirkene, Den katolske kirke, Evangelische Kirche Deutschland (EKD), Church of England (CoE) og Svenska kyrkan, har søkt å ta et oppgjør med den teologien disse har stått for tidligere. Rom 11,29 («…Gud angrer ikke…») og Rom 11,33 («hvor ufattelige hans veier!») løftes fram av disse for å understreke både at Guds løfter står fast og at vi ikke kjenner Guds frelsesplaner. De fleste ikke-katolske kirkene har hentet inspirasjon fra Den katolske kirke. Selv om det er EKD som mest tydelig har markert avstand til misjon blant jøder, er det verdt å merke seg at Svenska kyrkans dokument Guds vägar kan leses som at evangelisering overfor jøder er lite hensiktsmessig. Kyrkomötet har 13 år etter utgivelsen bedt alle stift om å implementere Guds vägar. Artikkelen finner at CoE har lykkes godt med å styrke relasjonen til jødiske representanter, selv om sjefsrabbineren etterlyste en klarere fordømmelse fra CoE mot misjon blant jøder. Church of Scotland har arbeidet mindre med forholdet til jødedom, og har vært mest opptatt av å fremme en forståelse av at det lovede landet har et universelt oppdrag. Relasjonene til jødiske representanter og til palestinske representanter preges av dette.

Nedlastinger

Publisert

2021-12-18