«Vi vet noe om Zanahary som dere ikke vet»

Kristningen av afrikanske gudsbetegnelser som strategisk og etisk spørsmål

Forfattere

  • Knut Holter

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v76i2.5517

Sammendrag

Artikkelen drøfter en utbredte praksis innenfor afrikansk bibeloversettelse, det å bruke lokale betegnelser på skaper- eller høygud når bibelske gudsbetegnelser skal oversettes. Etter et innledende eksempel fra Madagaskar følger en kort drøfting av John S. Mbitis forståelse av afrikansk religion som å ha strukturelle paralleller til kristendom. Deretter følger en drøfting, først av strategiske perspektiver inn mot spørsmålet om kristning av afrikanske gudsbetegnelser, med eksempler fra bibeloversettelser til zulu (Sør-Afrika) og iraqw (Tanzania), og så av etiske perspektiver inn mot det samme, med eksempler fra Septuaginta og fra setswana (Botswana) og shona (Zimbabwe).

Nedlastinger

Publisert

2022-12-01