Forbudet mot bruk av ordet Allah for kristne i Malaysia

Bakgrunn og fremvekst

Forfattere

  • Erik Waaler

DOI:

https://doi.org/10.48626/ntm.v76i2.5519

Sammendrag

I 1981 forbød malaysiske myndigheter bruken av ordet Allah for ikke muslimer. Dette førte til heftige protester fra de kristne og resulterte i en lengre rettsprosess som ikke er avsluttet i skrivende stund. Artikkelen drøfter bakgrunnen for forbudet, de begivenheter som fulgte, hvorfor de kristne protesterte på forbudet.

Nedlastinger

Publisert

2022-12-01